Vance

Vance Group, Güneydoğu Asya'daki ilk büyük ölçekli biyodizel üreticilerinden biridir. Şirket daha sonra çeşitli sektörlerdeki uygulamalarla dünya çapında 55'ten fazla ülkeye ihraç edilen farmasötik dereceli rafine gliserinin üretimine geçti.

Vance Bioenergy Sdn. Bhd.’de birçok endüstride kullanılmak üzere yağ asidi, metil esteri (Biodiesel ), farmasötik sınıf rafine gliserin ve diğer oleokimyasal maddeler üretilmektedir 

Üretim tesisleri Malezya Johor’da bulunmaktadır.

1